איל גילת

054-7425003

eyalgilat@gmail.com

ת.ד. 446, מדרשת בן גוריון, 8499000